IN­SPI­RE­RAN­DE EX­PER­TER

Women's Health & Wellness - - Året Med Wh -

Säg hej till Sve­ri­ges mest väl­re­nom­me­ra­de kos­t­ex­pert Kristi­na Andersson, de svens­ka kän­di­sar­nas fa­vo­rit­coach i löp­ning San­na Hed, och lan­dets skö­nas­te PT An­na-le­na Pet­ter­son. Du kom­mer träf­fa dem och fle­ra av Sve­ri­ges främs­ta in­om trä­ning och häl­sa i WH. För­u­tom att de är oer­hört in­spi­re­ran­de har de en sak ge­men­samt: du kan li­ta på dem!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.