3

Women's Health & Wellness - - Bakom Kulisserna -

tim­mars rö­rel­se per vec­ka är mind­re än två pro­cent av den to­ta­la vec­kan. Jag spri­der helst ut mi­na tre tim­mar på fle­ra till­fäl­len – li­te rö­rel­se var­je dag gör mig skö­na­re och snäl­la­re mot bå­de mig själv och min om­giv­ning, så en­kelt är det.

”And I sa­id to my bo­dy, soft­ly. ’I want to be your fri­end.’ It took a long bre­ath and repli­ed, ’I ha­ve be­en wai­ting my who­le li­fe for this’” FÖR­FAT­TA­REN NAYYIRAH WAHEED

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.