ERI­KA KITS GÖ­LE­VIK

Women's Health & Wellness - - Intervjun -

Ål­der:

35 år

Bor:

I gul villa­vil­ler­kulla­vil­la i Ma­ri­e­fred

Familj:

Ma­ken Mar­tin och bar­nen Frans, 6 år och Knut 1,5 år.

Ar­be­tar som:

Wo­men’s He­alth & Well­ness nya chefre­dak­tör, PT och trä­na­re i yo­ga, so­ma mo­ve och ut­om­hus­t­rä­ning, blog­gar på womenshealth.se och he­alt­hy­living.se

Bäs­ta trä­nings­ö­gon­blick:

Många! Minns en dans­klass då jag bör­ja­de grå­ta för att det var som att min kropp ha­de läng­tat ef­ter att få rö­ra sig så. Minns ock­så när jag gick i mål på Stock­holm ma­rat­hon. Gläd­jen, stolt­he­ten – obe­skriv­bart! Och så yo­gan då, den är mitt knark.

Mot­to:

Gör nå­got idag som ditt fram­ti­da jag kom­mer att tac­ka dig för.

Äter helst:

Myc­ket grön­sa­ker, jag la­gar och äter gär­na ve­ge­ta­riskt. Min hem­ma­gjor­da man­gooch ba­nan­cho­klad­glass är grym! Re­cep­tet hit­tar du på womenshealth.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.