KNU­TEN

Women's Health & Wellness - - Intervjun -

En skön övning som får spän­ning­ar runt sä­te och höf­ter att ge ef­ter.

Gör så här: Ställ dig på al­la fy­ra och pla­ce­ra di­na knän pre­cis fram­för varand­ra. Sitt bak och strä­va ef­ter att knä­na lan­dar ovan­på varand­ra. An­das in och för­läng över­krop­pen. An­das ut och fäll över­krop­pen fram­åt. Slapp­na av. An­das djupt och stan­na i po­si­tio­nen i cir­ka 3 mi­nu­ter. Byt se­dan si­da ge­nom att kom­ma upp på al­la fy­ra igen och by­ta plats på knä­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.