FJÄ­RI­LEN

Women's Health & Wellness - - Intervjun -

En lug­nan­de po­si­tion som hjäl­per dig att sträc­ka ut bå­de ljums­kar och bak­si­dan av krop­pen.

Gör så här: Sätt dig på rum­pan och pla­ce­ra fotsu­lor­na mot varand­ra, så långt fram att be­nen for­mar sig likt en di­a­mant. An­das in och för­läng över­krop­pen. An­das ut och fäll över­krop­pen fram­åt från höf­ter­na. Slapp­na av och släpp även hu­vu­det fram­åt om det känns okej för nac­ken. Du kan ock­så stöt­ta hu­vu­det mot hän­der­na el­ler en kud­de. Stan­na i po­si­tio­nen i cir­ka 3 mi­nu­ter. Slapp­na av och låt gra­vi­ta­tio­nen gö­ra job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.