HÄF­TIGT OM HÖF­TER

Women's Health & Wellness - - Intervjun -

Det sägs att höf­ter­na är den del av krop­pen, ef­ter hjär­tat, som re­a­ge­rar snab­bast på stress. Och att det­ta är en kvar­läm­ning från den tid då stress in­ne­bar att vi var tvug­na att ex­em­pel­vis fly från ett le­jon. Musk­ler­na runt höf­ter­na lad­da­de upp och vi kun­de spur­ta iväg. Idag är stress kanske sna­ra­re de­ad­li­nes på job­bet än le­jon, men krop­pen är kon­stru­e­rad en­ligt sam­ma gam­la rit­ning­ar och re­a­ge­rar li­ka­dant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.