34%

Women's Health & Wellness - - {träning Scoop! -

AN­SER ATT TRÄ­NA RE­GEL­BUN­DET OCH ÄTA NYT­TIGT ÄR EN VIK­TI­GA­RE STATUSMARKÖR ÄN EN BRA KAR­RIÄR, EN­LIGT EN NY UN­DER­SÖK­NING. MYC­KET PENG­AR HAR FORT­FA­RAN­DE HÖGST STA­TUS HOS OSS SVENS­KAR, MEN TRÄ­NING­EN KNAPPAR IN. Käl­la: Si­fo/friskis och svet­tis

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.