SNABBT I, SNABBT UR

Women's Health & Wellness - - {träning Scoop! -

Ca­salls nya sport­be­hå Con­fi­dence har allt en bra sport-be­hå ska ha. Bra stöd, till­räck­ligt för högin­ten­siv trä­ning åt­minsto­ne för li­ten till me­del­stor byst, skön pass­form och en drag­ked­ja fram så att du slip­per kö­ra re­na ra­ma ut­bry­tarkne­pen för att få den svet­ti­ga be­hån över hu­vu­det. Den blir din för 600 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.