WHHM

Wo­men’s He­alth halv­ma­ra­ton

Women's Health & Wellness - - Träning -

Årets lö­par­fest går i Stock­holm den 22 april. WHHM är Eu­ro­pas störs­ta halv­ma­ra för tje­jer! Spring med oss! Gi­vet­vis får du trä­nings­pro­gram, trä­ningstips och ge­men­sam­ma trä­ning­ar med Wo­men’s He­alth löpcoach (och kän­di­sar­nas fa­vo­rit!) San­na Hed, he­la vägen fram till lop­pet. Mer in­fo på: womenshealth.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.