BAR­RE TO­NING

Women's Health & Wellness - - Wh Testar -

VAR: Sats, pre­miär i ja­nu­a­ri. Pas­set kom­mer in­led­nings­vis att kö­ras på ett få­tal an­lägg­ning­ar. HUR: 30 mi­nu­ter trä­ning vid ba­lett­stång. Van­li­ga trä­nings­klä­der fun­kar fint. Skor­na kan stan­na hem­ma, men ha gär­na strum­por för att kunna gli­da på gol­vet i vis­sa öv­ning­ar. FÖR VEM: För al­la som gil­lar hipp bar­re-trä­ning men än­då sak­nar 1980-ta­lets kni­i­ip.

+

Trä­nings­vär­ken sit­ter som ett par ma­me­luc­ker runt rum­pan och lå­ren. Man blir påmind om musk­ler man glömt bort, till ex­em­pel i föt­ter­na och på in­si­dan på lå­ren.

-

Är man van vid tung styr­ke­trä­ning kan den här pump-svid­trä­ning­en kän­nas li­te lar­vig – åt­minsto­ne i bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.