Barns­ligt en­kelt!

Women's Health & Wellness - - Träning -

Du har gjort ben­böj se­dan in­nan du kun­de pra­ta or­dent­ligt – och då var di­na ben­böj så gott som per­fek­ta. Du har sä­kert hört det förr, att du ska kol­la på ett li­tet barn och se hur det gör. En ben­böj är det na­tur­li­ga ste­get från att sit­ta ner och att kunna ställa sig upp. Men vad är det då som bar­net gör som är så bra? Här är fem punkter att tit­ta när­ma­re på.

2. Ryg­gen är rak. 1. Över­krop­pen är upp­rätt. 3. Knä­na är över föt­ter­na, in­te fram­för. 4. Höf­ten är långt un­der knä­höjd.

5. Vik­ten är på he­la fo­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.