GOBLET SQUAT

Bäst för: Lång över­kropp

Women's Health & Wellness - - Träning -

Om du har lång över­kropp är ris­ken stör­re att du lu­tar dig fram när du ben­bö­jer. Men om om du sät­ter vik­ten fram kom­mer du att va­ra mer upp­rätt för att in­te tip­pa fram­åt. Fra­moch bak­si­da kom­mer att få job­ba li­ka myc­ket och he­la över­krop­pen in­klu­si­ve ar­mar­na kom­mer att ar­be­ta för att hål­la upp över­krop­pen och vik­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.