HIT­TA RÄTT

Women's Health & Wellness - - Träning -

En ben­böj är in­te en one si­ze fits all-övning, ing­en är ju kon­stru­e­rad med ana­to­miskt per­fek­tion. Men det finns star­ka­re ut­an att tvinga in din kropp i obe­kvä­ma po­si­tio­ner. Här bju­der vi på åt­ta oli­ka ben­böjsva­ri­an­ter att

ben­böj-öv­ning­ar för al­la – här kan du hit­ta en va­ri­ant som tar dig runt di­na be­gräns­ning­ar och som gör dig tes­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.