SUMOBÖJ

Bäst för: Käns­li­ga länd­ryg­gar

Women's Health & Wellness - - Träning -

Ge­nom att ställa dig brett isär med föt­ter­na och pe­ka ut med tår­na får du möj­lig­het att gå ner rakt med över­krop­pen och in­te be­las­ta länd­ryg­gen. Dess­utom får höf­ter­na mer plats att kom­ma ner or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.