Brän­na fett

Women's Health & Wellness - - Träning -

Om du be­las­tar di­na ben un­der di­na ben­böj så kom­mer du att byg­ga ben­musk­ler och få upp pulsen re­jält, vil­ket i sin tur boos­tar din fett­för­brän­ning. Kör 5 el­ler 6 re­pe­ti­tio­ner med minst 70 pro­cent av din max­vikt, 3 set minst en gång i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.