BEN­BÖJ MED BAND

Bäst för: Knän som fal­ler in

Women's Health & Wellness - - Träning -

Sätt ett gum­mi­band strax över el­ler un­der di­na knän för att ak­ti­ve­ra ut­si­dan av di­na höf­ter och din rum­pa. Pres­sa mot ban­det med knä­na så att de ham­nar i en mer pa­ral­lell po­si­tion mot föt­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.