Enarms­press

Women's Health & Wellness - - Träning -

Stå med en kett­le­bell i hö­ger hand, arm­bå­gen böjd och ut åt si­dan. Vik­ten är strax ovan­för ax­el­höjd (a). Spänn ma­gen och pres­sa vik­ten upp till rak arm (b). Håll emot på vägen ner och se till att över­krop­pen in­te ro­te­rar el­ler sjun­ker ihop. Gör 8–12 re­pe­ti­tio­ner och byt se­dan si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.