Sned­las­tad front squat

Women's Health & Wellness - - Träning -

Stå med en kett­le­bell i hö­ger hand, vid ax­eln. Föt­ter­na ska stå ax­el­brett isär (a). Böj bå­da be­nen och tryck höf­ten li­te bak­åt. Gå så djupt ner du kan med bra håll­ning i ryg­gen (b). Vänd rö­rel­sen och ställ dig upp igen. Det är en re­pe­ti­tion. Gör mel­lan 8 och 12. Byt se­dan arm och gör 8–12 re­pe­ti­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.