SMAKSTARTA!

Women's Health & Wellness - - Scoop {smartmat -

Vill du sur­fa på den grö­na vågen och by­ta ute en del el­ler allt kött mot ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv? Gör över­gång­en li­te lät­ta­re ge­nom att ta hjälp av en bra baskok­bok för ve­go­kö­ket, som nya Var­dags­ve­go för al­la! av So­fia von Po­rat. Boken ges ut av Tu­kan för­lag och kos­tar runt 150 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.