GO­DA­RE, GRÖNARE, ENKLA­RE!

Women's Health & Wellness - - Scoop {smartmat -

Att äta ve­ge­ta­riskt är bäst, bå­de för dig, din häl­sa och för mil­jön. Åt­minsto­ne om du får tro ett gäng ame­ri­kans­ka fors­ka­re. De har kom­mit fram till att en ve­go­di­et ger ett skydd mot sjuk­do­mar som di­a­be­tes och fet­ma sam­ti­digt som den ka­par ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser med hälf­ten jäm­fört med en kost som in­klu­de­rar kött. Käl­la: Jour­nal of the Aca­de­my of Nut­ri­tion and Di­e­te­tics

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.