ÄT MER!

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

”När jag bör­ja­de äta mer gick jag ner i vikt”.

Hört det förr? In­te rik­tigt vå­gat tro på att det skulle kunna hän­da dig? Tänk om – för det kom­mer att hän­da dig.

– Ett klassiskt pro­blem när nå­gon ska gå ner i vikt är att hen ba­ra tän­ker på att äta mind­re mat. Följ­den blir hung­er, sug och noll till­freds­stäl­lel­se, in­te und­ra på att det in­te hål­ler. Vem vill le­va så res­ten av li­vet? frå­gar sig Kristi­na.

Så i stäl­let för att äta mind­re – ät mer, men byt mat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.