HIJIKI

Women's Health & Wellness - - Livsmedlet -

Sma­kar: Myc­ket! Med en touch av anis. Ät den: För att boos­ta din ener­gi. Hijiki in­ne­hål­ler myc­ket järn, ett mi­ne­ral som många kvin­nor be­hö­ver mer av, fram­för allt om du har kraf­ti­ga mens­blöd­ning­ar. Tes­ta tor­kad: Kryd­da di­na majskol­var. Tes­ta blöt: Fräs med röd pap­ri­ka, sol­ros­frön och en skvätt apel­sin­juice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.