DULSE

Women's Health & Wellness - - Livsmedlet -

Sma­kar: Salt med en lätt smak av bacon. Ät den: För ett starkt ske­lett. En dryg de­ci­li­ter in­ne­hål­ler 35 pro­cent mer ka­li­um än en stor ba­nan. Ka­li­um an­ses kunna hjäl­pa till att brom­sa ben­skör­het. Tes­ta tor­kad: Fräs bi­tar knap­ri­ga i ol­ja. An­vänd till sal­lad och ägg­rö­ra. Tes­ta blöt: Rör ner dem i bul­jong­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.