VE­GO-OMEGA

Women's Health & Wellness - - Livsmedlet -

Istäl­let för fiskol­ja – al­gol­ja! En helt ve­gansk fett­käl­la full av omega-3 från al­gen Schi­zochytri­um. Hel­hets­häl­sa, Al­go­me­ga-3, 350 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.