Knap­rig bär­boost

SMOOTHIEBOWL

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

Bonus: Hjärt­ligt

Fy­tonut­ri­en­ter från väx­ter som tran­bär och gra­na­täpp­len hjäl­per ditt hjär­ta att hål­la sig friskt ef­tersom det in­ne­hål­ler blod­trycks­sän­kan­de kvä­ve­ox­id som mins­kar ris­ken för åder­förkalk­ning. Dess­utom in­ne­hål­ler den nöt­ter ful­la av omega-3 som ock­så är bra hjärt­häl­san. dl frys­ta tran­bär dl gra­na­täpp­le­juice 1 ½ dl hav­re­gryn 1 ½ dl va­niljyog­hurt Top­ping 1 dl hac­ka­de

mand­lar 1 dl blå­bär och

björn­bär 1 msk lin­frö Mixa de fy­ra förs­ta ingre­di­en­ser­na till öns­kad kon­si­stens och häll över i en skål. Strö över top­ping­en. 2 ½ 2 ½

2 PORTIONER

Per por­tion: 324 kcal, 11 g fett, 49 g kol­hyd­ra­ter, 11 g pro­te­in

Re­cep­ten kom­mer från The Wo­men’s He­alth Big Book of Smoot­hi­es & Soups: Mo­re Than 100 Blen­ded Re­ci­pes for Boos­ted Ener­gy, Brigh­ter Skin & Bet­ter He­alth, av Li­sa De­fa­zio (Ro­da­le).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.