Rostad rot­saks­sop­pa

SOP­PA

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

Bonus: Im­mun­för­sva­rets kom­pis Mo­röt­ter, söt­po­ta­tis och kål­rot in­ne­hål­ler mas­sor av C-vi­ta­min som bi­drar till att hål­la snu­van bor­ta. Pals­ter­nac­ka in­ne­hål­ler folsy­ra som hjäl­per krop­pen att bil­da vi­ta blod­krop­par. Det se­na­re är vik­tigt för att im­mun­för­sva­ret ska fun­ge­ra. msk oliv­ol­ja mo­röt­ter, ska­la­de och skur­na i bi­tar pals­ter­nac­ka, ska­lad och sku­ren i bi­tar stor söt­po­ta­tis, ska­lad och sku­ren i bi­tar kål­rot, ska­lad och sku­ren i bi­tar li­ter grön­saks­bul­jong 2 ½ dl ko­kos­mjölk 1 msk lönn­si­rap 1 tsk tor­kad tim­jan ¼ tsk tor­kad

ros­ma­rin 1. Sätt ug­nen på 220 gra­der. Lägg bak­plåts­pap­per på en plåt och smörj med ol­ja. 2. Sprid ut mo­röt­ter, pal­ter­nac­ka, söt­po­ta­tis och kål­rot på plå­ten. Ros­ta i ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter. 3. Låt sval­na li­te och lägg se­dan rot­sa­ker­na i en mix­er och häll i bul­jong­en och ko­kos­mjöl­ken. Till­sätt lönn­si­rap, tim­jan och ros­ma­rin. Mixa tills sop­pan är slät och krä­mig. Gar­ne­ra med mer ros­ma­rin. 1 2

1 1 1 1

4 PORTIONER

Per por­tion: 172 kcal, 3 g fett, 33 g kol­hyd­ra­ter, 2 g pro­te­in

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.