SNYGG ORD­NING

Women's Health & Wellness - - {coach Scoop! -

Rö­rigt skriv­bord ty­der på en rö­rig hjär­na? El­ler är det kanske tvärtom, att en tomt skriv­bord ty­der på en…? Oav­sett vil­ket är den här kon­tors­se­ri­en från Ba­by­lon ett kap. Den pig­gar upp ditt skriv­bord och kan, om du så vill, ska­pa bätt­re ord­ning på di­na skriv­bords­pry­lar. Kon­tors­se­ri­en är form­gi­ven av pris­be­lön­ta de­sig­nern Samu­el Wil­kin­son och går att kö­pa på Aka­de­mi­bok­han­deln från 120 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.