Bryt isen med mu­sik

Women's Health & Wellness - - {coach Scoop! -

Går det li­te trögt med sam­ar­be­tet på job­bet? Tes­ta att lyss­na på någ­ra gla­da lå­tar och se om det hjäl­per. Forsk­ning från Cor­nell Uni­ver­si­ty vi­sar näm­li­gen att vi ge­nom att lyss­na på glad mu­sik blir mer be­näg­na att sam­ar­be­ta. Så på med en pigg lis­ta från Spo­ti­fy och låt ma­gi hän­da mel­lan dig och di­na kol­le­ger.

Tips på bli glad-lis­tor från Spo­ti­fy: Li­fe is good – glatt från fle­ra de­cen­ni­er.

Hap­py hits – sä­ger sig ju självt.

Wa­ke up hap­py – bör­ja di­rekt på mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.