15 MINUTER TRÄ­NING

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

Bli stark som en su­per­hjäl­te på re­kord­tid.

Ligg på rygg med knä­na böj­da och föt­ter­na i gol­vet. Låt ar­mar­na lig­ga längs si­dor­na (a). Spänn rum­pan och lyft upp den så högt du kan mot ta­ket så att din kropp bil­dar en rak lin­je från ax­lar­na till knä­na (b). Pau­sa i top­pen och sänk se­dan rum­pan till gol­vet. Det är en re­pe­ti­tion, gör åt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.