3 X ALLVARSTYNGD HÖST

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Trump, svält­ka­ta­stro­fer, mil­jon­tals män­ni­skor på flykt, mil­jö­ka­ta­stro­fer, fo­li­e­hat­tar och ett mör­ker som spri­der sig över Eu­ro­pa. Det går in­te att blun­da. Ta den här hös­ten på dig att lä­sa in dig på de sto­ra frå­gor­na så att du kan be­mö­ta hjärn­dö­da ar­gu­ment.

1 BÅT 370 – DÖDEN PÅ MEDELHAVET

av An­nah Björk och Mat­ti­as Beij­mo. En per­son­lig och bru­tal skild­ring av vad som verk­li­gen hän­der på ha­vet, vil­ka det är som flyr och från vad.

2 JAKTEN PÅ THUNDER

av Eskil Eng­dal och Kje­til Sae­ter. En do­ku­men­tär thril­ler om Thunder, en av värl­dens värs­ta pi­rat­fis­ka­re, och den svens­ka kap­ten som lyc­ka­des stop­pa dem.

3 BEVARA SVERIGE SVENSKT

av Da­vid Baas. En djup­gå­en­de och skräm­man­de bak­grunds­be­skriv­ning av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas bru­na ur­sprung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.