LCHF + SÖTNINGSMEDEL = FAIL

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

För­sö­ker du gå ner i vikt med hjälp av en låg­hyd­rat­kost? Håll i så fall fing­rar­na långt bor­ta från allt vad sötningsmedel he­ter. Kom­bi­na­tio­nen låg­kol­hyd­rats­kost och sötningsmedel in­ne­bär näm­li­gen att man bör­jar äta fler ka­lo­ri­er, vi­sar en au­stra­li­en­sisk stu­die. Fors­kar­na tror att det har att gö­ra med att konst­sö­tad mat kan lu­ra krop­pen att den har fått i sig för li­te ener­gi och boos­tar hung­ern för att man ska äta mer.

Käl­la: Cell Me­ta­bo­lism

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.