LUGN

Women's Health & Wellness - - Mode -

Ing­en tid, men ett be­hov av lugn? En­kelt. An­das in sam­ti­digt som du räk­nar till fy­ra, håll an­dan och räk­na till två. An­das ut och räk­na till åt­ta Upp­re­pa 5–8 an­de­tag.

Jump­su­i­te 1 499 kro­nor, Ca­sall. Hals­band, pri­vat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.