30 VOTAIRE UTVÄRTES

Women's Health & Wellness - - Skönhet -

Vi är va­na att se Renée Vol­taires namn på en hel upp­sjö av mat­va­ror, men nu kli­ver hon in i bad­rum­met och vi föl­jer med. Hudse­ri­en in­ne­hål­ler allt du be­hö­ver i form av kropps­ol­jor, två­lar skrub­bar, an­sikts­krä­mer, läpp­bal­sam och an­sikts­ol­ja. Pro­duk­ter­na kos­tar från 59 till 349 kro­nor och känns nä­rings­ri­ka och mjuk­gö­ran­de. Fa­vo­ri­ten är Ra­di­ant glow bo­dy oil som gör hu­den sil­kes­mjuk he­la da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.