RENARE FEJS

”Men jag vill ju ba­ra tvät­ta fej­set!” Ja, an­sikts­ren­gö­ring är en djung­el som är svår­ge­nom­träng­lig, det är krä­mer, skum och ol­jor hit och dit och det är svårt att ve­ta vad som fun­kar bäst för din egen hud. Ett tips är att föl­ja vår gui­de:

Women's Health & Wellness - - Skönhet -

Tvål

Ing­en bör tvät­ta an­sik­tet med van­lig tvål. Den tor­kar ut för myc­ket och gör att hu­den bör­jar pro­du­ce­ra en mas­sa ex­tra fett för att pa­re­ra – hej fin­nar.

Ren­gö­rings­skum

För dig med li­te fe­ta­re hud som in­te ock­så an­vän­der me­del mot ak­ne, då kan det bli för ut­tor­kan­de. Tips! L’oc­ci­ta­ne Im­mor­tel­le pre­cious cle­an­sing fo­am, 210 kro­nor.

Ren­gö­rings­kräm

Torr och käns­lig hud mår bra av en mild ren­gö­rings­kräm. Mas­se­ra gär­na in krä­men på torr hud så ren­gör den bätt­re och hu­den blir mju­ka­re. Tips! Burt’s Be­es in­ten­se hyd­ra­tion cream cle­an­ser, 130 kro­nor.

Ol­ja

För rik­tigt torr el­ler brå­kig hud är det otro­ligt skönt att tvät­ta an­sik­tet med en vår­da­de ol­ja. Fett lö­ser fett och en ol­ja kan lätt få bort smink och sminkres­ter bå­de ef­fek­tivt och skon­samt. Tips! Ae­sop Pars­ley seed fa­ci­al cle­an­sing oil, 510 kro­nor.

An­sikts­vat­ten

Egent­li­gen ett li­te för brett be­grepp, det är mi­cel­lar wa­ter du ska le­ta ef­ter, ett ren­gö­ran­de an­sikts­vat­ten med små ol­je­par­tik­lar som ren­gör skon­samt. Pas­sar käns­lig och torr hud. Tips! Nuxe Mi­cel­lar cle­an­sing wa­ter with ro­se pe­tals, 170 kro­nor.

ÅLDERN NÄR DET BÖR­JAR BLI DAGS ATT AN­VÄN­DA ANTI-AGE-PRO­DUK­TER, ÅTMINSTONE OM MAN FÅR TRO HUDTERAPEUTEN ANNICA FORSGREN. OCH NEJ, IN­TE FÖR ATT DU BÖR­JAR BLI GAM­MAL DÅ, UT­AN FÖR ATT DET ÄR LÄT­TA­RE ATT FÖ­RE­BYG­GA RYNKOR ÄN ATT TA BORT RYNKOR SOM DU RE­DAN...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.