CHEFER HAR MER SEX

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex -

Ska du få fart på li­vet i säng­en ska du ta kli­vet upp och bli chef, åtminstone om man får tro un­der­sök­ning­en som tid­ning­en Chef har gjort. Den vi­sar att hälf­ten av che­fer­na har sex var­je vec­ka, vil­ket är fler än svens­kar­na i all­män­het, där an­de­len är var tred­je. Det som sät­ter stopp i säng­kam­ma­ren hem­ma hos che­fen är fram­för allt trött­het, följt av stress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.