Köns­dys­fo­ri

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex -

En di­a­gnos som be­skri­ver en stark och ihål­lan­de käns­la av att va­ra född i fel kön. Antalet per­so­ner med köns­dys­fo­ri har ökat un­der de se­nas­te åren. 2005 var det 1 av 100 000 som fick di­a­gno­sen, 2015 ha­de det ökat till 8 av 100 000 och det fort­sät­ter att öka, fram­för allt hos unga och barn. Ökad ac­cep­tans i sam­häl­let tros va­ra en an­led­ning till ök­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.