Kom ihåg – du be­stäm­mer!

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

De van­li­gas­te frå­gor­na som Kristi­na får bör­jar med ”får jag äta...?” el­ler ”kan jag äta...?” Hon me­nar att här krävs li­te om­pro­gram­me­ring. Tänk in­te i ba­nor­na ”får jag” el­ler ”kan jag” som om det vo­re nå­gon an­nan som be­stäm­de el­ler som om du gör sa­ker för nå­gon an­nan. Ta till­ba­ka an­sva­ret och ställ dig i stäl­let frå­gan ”vill jag?”. När de mind­re bra va­len loc­kar kan frå­gan ”är det värt det?” hjäl­pa dig. Cho­klad­ka­kan, ka­nel­bul­len, po­ta­tis­mo­set – är det värt ett steg från må­let?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.