GROD­DA SÅ HÄR:

Women's Health & Wellness - - Livsmedlet -

Lägg någ­ra matske­dar frön i en burk. Ta in­te för myc­ket, frö­na sväl­ler när de läggs i blöt. Tes­ta med ett par matske­dar förs­ta gång­en och se hur myc­ket det blir. Täck med vat­ten och låt stå blöt­lag­da över nat­ten. På mor­go­nen sköl­jer du av frö­na med kallt vat­ten och läg­ger dem i en stor glas­burk och sät­ter på ett lock av po­röst tyg. Ställ bur­ken i cir­ka 45 gra­ders vin­kel så att vat­ten kan rin­na ut och luft kom­ma in i bur­ken. Tes­ta att stäl­la bur­ken i ett disk­ställ. Skölj frö­na mor­gon och kväll tills det har vux­it ut en grodds­vans. Då är de kla­ra att äta. Det tar of­tast mel­lan 3 och 6 da­gar men kan ta läng­re tid be­ro­en­de på vil­ka frön du an­vän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.