BRA GRODDFRÖN

Women's Health & Wellness - - Livsmedlet -

Frön är lät­ta­re att grod­da än till ex­em­pel bö­nor. Vill du grod­da bö­nor, bör­ja med mun­gbö­nor som bru­kar va­ra lätt­grod­da­de. An­nars är frön och säd enkla­re, till ex­em­pel chi­a­frön, al­fal­fa, rå­ris, sol­ros­frön, se­sam­frön, grö­na lin­ser och kras­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.