Jag vill in­spi­re­ra

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Jag vill gär­na va­ra med i er tid­ning och be­rät­ta om hur jag kom i form ef­ter att ha fött mi­na två barn. Jag har trä­nat hårt och lagt om min kost för att hit­ta till­ba­ka till mitt gam­la jag och jag vill gär­na de­la med mig till and­ra mam­mor och fun­ge­ra som en in­spi­ra­tions­käl­la. /Sa­ra SVAR: Vad här­ligt att du trivs med dig själv och har kom­mit i form igen ef­ter två gra­vi­di­te­ter! Du, pre­cis som al­la and­ra lä­sa­re, är jät­te­väl­kom­men att de­la med dig av din histo­ria till oss. Skriv gär­na li­te mer om din fram­gångs­re­sa, så tar vi se­dan ställ­ning till om det blir ett re­por­tage. //Wh-red

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.