Ord­nung muß se­in

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Jag äls­kar ord­ning och re­da li­ka myc­ket som jag äls­kar lak­rits el­ler bur­pe­es (kanske li­te mer till och med, det är ing­en slump att Tyskland är ett fa­vo­rit­land) och jag äls­kar ana­lo­ga al­ma­nac­kor. Där­för blir jag så lyck­lig när jag ser den här vec­kopla­ne­ra­ren från De­sign let­ters med klas­sisk ty­po­gra­fi av Arne Jacob­sen. 52 blad, 52 väl­or­ga­ni­se­ra­de vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.