Ha­mam hem­ma

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Det bäs­ta jag kan gö­ra för min hud är att en gång i vec­kan lig­ga i ba­det och se­dan skrub­ba mig med en get­hårs­hands­ke (en så­dan som an­vänds på ha­mam, tur­kis­ka bad). Jag tän­ker in­te gå in på hur myc­ket död hud som ibland loss­nar och hur even­tu­ellt äck­ligt det är. Det glöms näm­li­gen bort när jag har du­schat av mig skinn­kor­var­na och smör­jer in mig med kropps­ol­jan Bre­athless från Ae­sop. Skrubb­van­te från hanna­kaf­fe­pan­na.se, 150 kro­nor, kropps­ol­ja, 300 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.