Mot­stånds­kraft

Women's Health & Wellness - - Träning -

Ti­teln Jag ha­tar att trä­na kan ju få nå­gon som gil­lar trä­ning att hö­ja på ögon­bry­nen. Bo­ken ska sän­ka rib­ban för trä­ning och få även dig som, pre­cis som Bri­ta Zac­ka­ri, ha­tar att trä­na att kanske bör­ja rö­ra på dig. Det fun­kar till viss del, hu­morn känns be­fri­an­de och många kän­ner sä­kert igen sig. Men bo­ken ba­lan­se­rar ock­så på grän­sen till att ba­ra bli tram­sig när man läg­ger fle­ra si­dor på Hur man tar sig ur sof­fan el­ler när man an­vän­der en BIB som trä­nings­red­skap. Ja, det ska va­ra ro­ligt och in­te se­ri­öst, men där går i al­la fall min gräns. Norsted­ts, 185 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.