Cy­kel­pry­lar

Women's Health & Wellness - - Träning -

1 Var be­redd på snab­ba vä­der­skif­ten ute på vägar­na. Ha en rik­tigt tunn väst i fic­kan på din cy­kel­trö­ja. Craft, 700 kro­nor.

2 Cykel­da­torn Ed­ge 25 från Gar­min, 1 695 kro­nor. 3 Fram- och bak­ly­se från Book­man, 150 kro­nor. 4 Hjäl­mar­na från Poc må va­ra dy­ra, men snyg­ga och säk­ra. Och vad är mer vär­de­fullt än ditt hu­vud? 2 500 kro­nor.

5 Hjäl­men Höv­ding är en kra­ge som blir en air­bag för hu­vu­det om du ram­lar, 2 695 kro­nor.

6 Ett fif­figt och snyggt re­pa­ra­tions­kit för cy­keln. Cir­ka 180 kro­nor på kik­ker­lan­deu.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.