Slam­balls

Women's Health & Wellness - - Träning -

Stå ax­el­brett med föt­ter­na och håll en me­di­cin­boll över hu­vu­det på näs­tan ra­ka ar­mar (a). Sträck upp och bak så långt du kan och dräm bol­len (b) ner i gol­vet fram­för dig så hårt du kan, knä­böj och svinga bak ar­mar­na bakom dig (c). Ploc­ka upp bol­len och bör­ja om. Gör åt­ta kast.

Psst! Snyg­ga tajts, va? Kol­la in si­dan 19 där du kan lä­sa mer om dem och hur du får tag i dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.