VÅT FILM FÖR SKOÄLSKARE

Women's Health & Wellness - - Mode -

I sep­tem­ber kom­mer fil­men om sko­gi­gan­ten Ma­no­lo Blah­nik. De­sig­nern från Ka­na­ri­eö­ar­na blev känd för den sto­ra mas­san på 1990-ta­let tack va­re se­ri­en Sex and the Ci­ty där Car­rie ju var för­äls­kad i sko­mär­ket. I fil­men om de­sig­nern be­rät­tar kän­di­sar som Ri­han­na och Na­o­mi Cam­pell om var­för de är Ma­no­lo-fans, men här får man ock­så en per­son­lig in­blick i en Mr Blah­niks liv. Ma­no­lo: The Boy Who Ma­de Sho­es For Li­zards har pre­miär i USA i sep­tem­ber och kom­mer till Sverige kort där­ef­ter.

Dags att step­pa upp in­för pre­miä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.