VAD ÄR EN OR­GASM?

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex - Käl­la: Il­lu­stre­rad Vetenskap

Or­gas­men be­står av ryt­mis­ka mus­kel­sam­man­drag­ning­ar i bäc­ken­mus­ku­la­tu­ren och kring sli­dan. I sam­band med or­gas­men ut­sönd­ras må­braäm­net do­pa­min i hjär­nan, som ger lyc­ko­rus och väl­be­hag. Hjär­nan fri­sät­ter även ox­y­to­cin, ”kär­leks­hor­mo­net”, som bland an­nat mot­ver­kar stress och kny­ter oss när­ma­re vår part­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.