Yo­ni­mas­sage

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex -

En mas­sage som bör­jar med he­la krop­pen och där­ef­ter fort­sät­ter med din yo­ni, ut­i­från och in. Hjäl­per till att lö­sa upp spän­ning­ar och öpp­na upp för njut­ning. Kan ut­fö­ras av en tant­risk mas­sa­ge­te­ra­peut el­ler av en part­ner el­ler vän. Det finns många vi­de­or på nä­tet som vi­sar tek­ni­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.