4B. PLAN­KA

Women's Health & Wellness - - Träning -

Ställ dig i en plan­ka på arm­bå­gar­na och tår­na. Krop­pen ska bil­da en rak lin­je mel­lan nac­ken och hä­lar­na. Vink­la un­derar­mar­na fram­åt. Håll här ut­an att tap­pa håll­ning­en i 45 till 60 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.