13:00

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh -

Lun­cha som en local I den klas­sis­ka foodcour­ten Mer­ca­to di mez­zo sam­sas väl­kläd­da af­färs­män på språng med pro­me­nads­tröt­ta tu­ris­ter. Pre­cis allt som ryms på den lo­ka­la mat­kar­tan finns här. För den som är su­gen på en lät­ta­re tall­rik är fiskoch skal­djurs­dis­ken rätt val. Du får en mängd frä­scha bå­de kal­la och var­ma rät­ter, som säljs per hek­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.